ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Με τη χρήση καλαθοφόρου μηχανήματος

 • Ανύψωση προσωπικού σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Ανύψωση προσωπικού στο χώρο της αιολικής ενέργειας
  • για επισκευή φτερών και μηχανών
  • για συντήρηση ανεμογεννητριών
 • Ανύψωση προσωπικού σε εργοτάξια για επισκευές και συντήρηση
 • Ανύψωση προσωπικού για εκτέλεση εργασιών σε εναέρια δίκτυα μέσης και υψυλής τάσης
 • Ανύψωση προσωπικού σε λιμάνια για τον καθαρισμό πλοίων

Με τη χρήση γερανοφόρων ανυψωτικών μηχανήματων

 • Ανύψωση και μεταφορά σκαφών
 • Ανυψωτικές εργασίες στο χώρο της αιολικής ενέργειας
 • Μεταφορά containers
 • Εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς μεταλλικών κατασκευών
 • Μεταφορά και ανύψωση εντός εργοταξιακών χώρων σε μονάδες παραγωγής-βιομηχανίες