Η εταιρεία

30 Χρόνια εμπειρίας

Μέριμνα μας η ασφάλεια

Η συνέπεια και τήρηση των συνφωνηθέντων

Μετά από 30 έτη εμπειρίας στο χώρο των τεχνικών έργων, ο Μπουρνούς Κωνσταντίνος και Νικόλαος αποφάσισαν να ιδρύσουν την εταιρεία “Μπουρνούς Κωνσταντίνος – Μπουρνούς Νικόλαος Ο.Ε” με διακριτικό τίτλο “ΤΑΜΥΝΑΪΚΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ”, έχοντας ως κύριο σκοπό την ανύψωση ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της αιολικής ενέργειας καθώς και σε βιομηχανίες  με τη χρήση καλαθοφόρου μηχανήματος. Αλλά και την ανύψωση και μεταφορά βαρέων αντικειμένων με τη χρήση γερανοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων που διαθέτει η επιχείρηση.

Το άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, καθώς και η άριστη κατάσταση  των μηχανημάτων μας, τα οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σας εξασφαλίζουν ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία.

Απόδειξη σ’ αυτό  η πολυετής συνεργασία στο χώρο των τεχνικών έργων με εταιρείες αιολικών , ιχθυοκαλλιεργειών, σε δημόσιους τομείς και ιδιώτες.